Wat doet een logopedist

Helpen bij het communiceren
Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht. Daarbij vindt in veel gevallen samenwerking plaats met de huisarts en/of een specialist.
Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. In grote lijnen gaat het om 6 behandelgebieden:
–          Spraakproblemen (waaronder stotteren)
–          Taalproblemen
–          Stemproblemen
–          Gehoorproblemen
–          Ademproblemen
–          Eet- en drinkproblemen

Signaleren en doorverwijzen van andere problemen
Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor een goede communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld leerproblemen, aan autisme verwante stoormissen, een verstandelijke handicap of sociaal- emotionele problemen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopediste hulp bieden bij de signalering en doorverwijzing.

Voorlichting en cursussen geven
Preventie en voorlichting geven over de verschillende behandelgebieden kunnen eveneens taken van de logopedist zijn. Onze praktijk geeft met name voorlichting over stotteren. Deze voorlichting wordt meestal gegeven aan: ouders, leerkrachten, en (para)medici. Onze praktijk verzorgt verschillende cursussen en trainingen over stotteren.

Presentatietraining
De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijv. ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.