Praktische informatie

Praktische informatie

Verwijzing

Vooralsnog is een verwijzing van een arts (huisarts, KNO-arts, kinderarts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) nodig om logopedische hulp te krijgen. In bepaalde gevallen zijn wij direct toegankelijk, dat wil zeggen zonder verwijzing van een arts. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, raden wij aan contact met ons op te nemen voordat u zich aanmeldt.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende arts of specialist. U kunt zich bij ons aanmelden op de pagina Aanmelden.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en mogelijk een kort onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn vaak meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Een reguliere behandeling duurt een half uur en vindt één keer per week plaats. In het geval van stotteren wordt vaak een uur behandeld. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is een medische noodzaak vereist. Tijdens de behandeling wordt er geoefend. Het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis herhaald worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, tandartsen, psychologen, KNO-artsen en andere specialisten. Daarnaast bestaan er korte lijnen met scholen, consultatiebureaus, onderzoekscentra en meer.

Vergoeding

De behandeling binnen onze praktijk wordt tot op heden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, mits uw zorgverzekeraar een contract heeft met onze praktijk. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Personen boven de 18 jaar verbruiken voor zorg uit het basispakket eerst hun eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw eigen polisvoorwaarden. Logopedie & Stottercentrum BoZ – Rilland heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars.  Aan het eind van ieder kalenderjaar worden nieuwe contracten opgesteld en ondertekend voor het volgende jaar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden sinds enkele jaren niet meer het volledige tarief. Dat betekent dat sommige mensen, afhankelijk van hun verzekering, een eigen bijdrage zouden moeten betalen. Deze eigen bijdrage kan oplopen tot wel €20,- per behandeling! Wij hebben er voor gekozen om per gecontracteerde zorgverzekeraar een aangepast tarief te declareren zodat u niets hoeft bij te betalen. Uiteraard streven wij er nog steeds naar dat zorgverzekeraars ons een eerlijk tarief toekennen.

Waarneming

Dit kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Het waarnemen zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast zijn de logopedisten binnen Logopediepraktijk Ooms ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.